Shopping Cart

No products in the cart.

Dreamfire grillide esindaja Edelgran OÜ veebilehel dreamfiregrill.com (edaspidi “Dreamfire”) jälgib vastutustundlikku infokäsitluse põhimõtteid. Dreamfire lehekülge saab külastada ilma enda kohta teavet jagamata, kuid teatud juhtudel vajame teavet, et võtta Teiega ühendust seoses Teie esitatud küsimuste või päringute korral. See privaatsustingimus selgitab andmete kogumise ja kasutamise eesmärki nendes olukordades. Dreamfire veebilehte külastades nõustute privaatsuspoliitika tingimustega.

TEIE ANDMETE JA ISIKUANDMETE KAITSMINE

Dreamfire ei jaga andmeid ega isikuandmeid kolmandate isikutega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud maksete kogumine ESTO AS-i abiga. ESTO AS-iga jagatud teave on mõeldud ainult teie meie veebipoes sooritatud maksete töötlemiseks ja piirdub andmetega, mis on vajalikud makse edukaks kogumiseks ja töötlemiseks.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on DREAMFIREGRILL.COM (registrikood 12516453), asukohaga Veerme 23, Tallinn 11625, tel. +372 56 906 996 ja e-mail info@dreamfiregrill.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja meiliaadress;
  • tarneaadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed;

Miks isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsiks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete hüvitamiseks.

Isikuandmeid, nagu e-mail, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijakaebuste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendikaebuste lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-maili aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kauba kohaletoimetamisel kulleriga edastatakse koos kontaktandmetega ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamist peab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuse pakkujatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, KODREX OÜ-le – kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitsetaseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shieldi raamistikuga.

Isikuandmetele pääsevad ligi veebipoe töötajad e-poe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmemajutusteenuste pakkujatele) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetele pääseb juurde ja neid saab parandada e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, pääseb isikuandmetele ligi klienditoe kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest e-posti teel kliendituge.

Säilitamine

Isikuandmed kustutatakse e-poe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota sooritatud veebiostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksevaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb e-posti teel ühendust võtta klienditoega. Kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse kustutamise tähtaeg.

Edastamine

Meili teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid edastatakse.

Otseturundus

Otseturundussõnumite saatmiseks kasutatakse meiliaadressi ja telefoninumbrit juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi otseturundussõnumeid enam saada, peaks klient valima kirja jalusest vastava loobumis lingi või võtma ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil igal ajal õigus esitada vastuväiteid nii oma isikuandmete esmasele kui ka edasisele töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamisele, teavitades sellest kliendituge e-maili teel. (vastav teave tuleb esitada selgelt ja muust teabest eraldi).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).