Manuals

Languages

Eesti keeles

Palun säilitada kasutusjuhend.
Tähelepanu – ettevaatlikult eemalda ahju ümbritsevad pakendid, aga jäta kasutusjuhend alles. Palun jälgi kõiki ohutusnõudeid, mis on kirjas kasutusjuhendis. Palun loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilita see tulevikuks.

Hoiatused!

• See Kamado on mõeldud ainult välitingimustes kasutamiseks. ÄRGE kasutage siseruumides ega rõdul, paadis või muus suletud ruumis.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad kamadost alati ohutus kauguses, kui grill on kuum.
• Ärge kunagi jätke põlevat tuld järelevalveta.
• Tuleoht – kasutamise ajal võivad eralduda kuumad söed.
• ETTEVAATUST – ÄRGE kasutage süütamiseks bensiini, lakibensiinit, süütevedelikku, alkoholi ega muid kemikaale. Seda tüüpi vedelikud imbuvad keraamilisse korpusesse ja jätavad kamados valmistatud toidule maitse ning võivad olla ohtlikud tervisele. Kasutage grilli süütamiseks ainult toiduvalmistamiseks mõeldud süüteallikaid.
• Kamados on soovitatav kasutada grillsütt. Grillsüsi põleb kauem ja toodab vähem tuhka – liigne tuhk piirab õhuvoolu. Ärge kasutage küttebriketti, põlevkivi ega kivisütt.
• TÄHTIS: kaane avamisel kõrgel temperatuuril on oluline tõsta kaant vaid veidi, et õhk saaks siseneda aeglaselt ja ohutult. Kaane kiire avamise puhul on oht, et leek tõuseb grillist äkiliselt üles ning võib vigastusi põhjustada.
• ÄRGE kasutage Kamadot puitterrassil ega muudel kergestisüttivatel pindadel, nagu kuiv rohi, puitlaastud, lehed või dekoratiivne koor.
• Veenduge, et Kamado oleks kõigist tuleohtlikest esemetest vähemalt 3 meetri kaugusel. Kasutage alati grilli vastavalt kõigile kohaldatavatele kohalikele tulekahjueeskirjadele.
• Hoidke tulekustuti Kamado kasutamise ajal kogu aeg käeulatuses.
• Ärge kasutage Kamadot ahju/tuleaseme või mööblina.
• Ärge kunagi liigutage Kamadot, kui see on kasutusel või kuum. Keraamiline korpus muutub toiduvalmistamise ajal kuumaks ja võib kuluda kuni 12h kuni kamado maha jahtub.
• Kuuma keraamika, küpsetuspindade käsitsemisel ja toidu eemaldamisel kasutage alati kuumakindlaid kindaid. 
• Õhutusavad on Kamado kasutamise ajal ja ka pärast grillimist kuumad. Põletuste vältimiseks kandke kuumakindlaid kindaid.
• Enne liigutamist või hoiustamist laske seadmel täielikult jahtuda.
• Ärge kunagi lükake kamadot enda ees – kuna kamado raskuskese on kõrgel, siis piisab vaid väikesest kivist või muust takistusest kamado ratta ees, et see ümber kukuks.
• Kontrollige kamadot alati enne kasutamist kahjustuste osas ning vajadusel vahetage kahjustunud osad välja.
• Kui Kamadot pikemat aega ei kasutata, soovitame eemaldada puidust küljelauad – need võivad vihma, tugeva tuule, niiskuse, otsese päikesevalguse jne poolt kahjustuda.
• Soovitame kasutada spetsiaalset Dreamfire Kamado vihmakatet, et kaitsta Kamadot ilmastiku eest. Tee kindlaks et vihm ei satuks keraamilisse korpusesse alla 5 kraadi Celsiuse järgi. Niiskus võib minna valatud keraamilisse korpusesse ja jäätuda, mis võib tekitada keraamilisse korpusesse mikropragusid. Kui vett satub keraamilisse korpusesse, pühkige see kuiva lapiga ära ja soojendage grilli madalal temperatuuril kuni vesi ära aurustub.
• Ärge kunagi asetage vihmakatet kuumale või soojale grillile!
• Lukustage alati oma Kamado rattad/rattad. Tugev tuul võib teie Kamadot liigutada. See on tõenäolisem vihmakatte kasutamisel isegi, kui rattad on lukus. Ärge hoiustage kamadot terrassi serval või märja ilma puhul libedal terrassil suure tuulega. 
• Ärge kasutage Kamadot kamina või tuleasemena – see võib kahjustada vildist tihendit.
• See Kamado EI ole mõeldud äriliseks kasutamiseks.
• Ärge soojendage Kamadot esimese toiduvalmistamise ajal üle 170–180 kraadi Celsiuse järgi. Lase tulel põleda 30 minutit enne toidu grillile asetamist esimese küpsetamise ajal.
• Ärge kasutage korraga liigselt sütt – liiga intensiivne tuli võib Kamadot kahjustada.
• Kasutage grilli ainult tasasel mittesüttival ja stabiilsel pinnal. Ärge liigutage grilli mööda ebatasast pinda.
• Pärast esmakordset kasutamist kontrollige kõigi kinnitusdetailide tihedust. Metallist vöö, mis ühendab teie kaant põhjaga, laieneb kuumusega ja selle pinge võib väheneda. Soovitatav on kontrollida ja vajadusel vööd pingutada. 
• Kuidas Kamadot kustutada – lõpetage kütuse lisamine ning sulgege kõik ventilatsiooniavad ja kaas, et tuli saaks kustuda loomulikul teel. ÄRGE kasutage söe kustutamiseks vett, kuna see võib esile kutsuda rasvapõlengu või kahjustada kamadot. 

Kokkupanek

Enne Dreamfire Kamado grilli kokkupanemist lugege see juhend läbi.
 
Paigaldage grill pehmele pinnale, et kaitsta seda juhuslike kahjustuste (nt kriimustuste) eest. Hoidke seda juhendit koos grilliga.
Hoiatus! Ärge pingutage mutreid ja polte liiga tugevalt, vastasel juhul võite need murda või keraamilist korpust kahjustada. Nad peaksid olema piisavalt kinni, et need ei tuleks käsitsi lahti, kuid mitte palju rohkem. Kontrollige regulaarselt polte / mutreid grillil (vähemalt 2 korda aastas).
Hoiatus – eemaldage Dreamfire Kamado ümbert ettevaatlikult pakend. Ärge visake kasutusjuhendit minema. Hoidke
Kamado kaas kinni selle kokkupanemise ajal. Eemaldage ja pakkige kõik kamado ja pakendi seest lahti enne kokkupaneku alustamist.
 
1 Jalaraami kokkupanek
Kergeks kokkupanekuks keerake jalaraam tagurpidi. Pange jalaraam kokku, sisestades jalaotstesse kaks metallist risti. Kruvige need kokku, kasutades pakendis kaasasolevaid polte. Soovitame poldid kinni keerata, kui kõik poldid on oma pesas. Kinnitage jalgadele 8 isekleepuvat pehmenduspatja, nagu pildil näidatud. Sisestage rattad läbi jalgade otstes olevate aukude. Kasutage mutreid ja seibe ning pingutage rattapoldid. Lukustatavad rattad peaksid olema kõrvuti ning asetuma grilli esiosas. 
 

Manuals

 
2 Küljeriiuli kinnitused
Keerake lahti keraamilise grilli korpuse põhja metallvöö külgedel olevad mutrid. Asetage riiulikinnitused tihvtide külge. Jälgige et metallist kinnituse avaused on ülesse suunatud. Paigaldage mutrid igale keermestatud tihvtile ja pingutage need kaasasoleva mutrivõtmega. 
 
Manuals
 
3 Tuleaseme kokkupanek (olenevalt mudelist – üheosalise tuleaseme puhul liikuda edasi punkti 4)
 
1. Kinnitage aluspaneel viie tugijala külge kasutades 5 kruvi, nagu on näidatud pildil 1 ja veenduge, et kõik kruvid on täielikult kinni keeratud.
 
Manuals
 
 2. Kinnitage ülemine metallrõngas tugijalgade külge viie kruvi ja mutriga nagu näidatud pildil 2. Jätke need viis mutrit pingutamata. 
 
Manuals
 
3. Sisestage üheksa keraamilist tuleaseme osa metallraami, nagu näidatud 3. pildil.
 
Manuals
 
4. Kinnitage pingutuspolt ja mutter ülemise rõnga külge, nagu näidatud 4. pildil ja pingutage. Pingutama peab piisavalt, et tuleaseme kivid oleksid fikseeritud oma kohale, aga ei oleks tugevas pinges. Kui keraamilistel kividel on paisumisruumi, siis väheneb oht nende purunemisele. Pingutage 5 mutrit, mis said paigaldatud 2. sammus.

Manuals

Lõplik kokkupanek

Võtke Dreamfire Kamado korpusest välja kõik osad enne selle jalaraamile tõstmist. Kamado on raske ja vajab tõstmiseks kahte inimest. Kasutage tõstmiseks küljelaua kinnitusi (alternatiivina võib kasutada tagumise hinge alaosa ning alumist siibrit – sellisel juhul veenduge, et kamado on tõstmise ajal tasakaalus) ning tõstke kamado jalaraamile. Jalaraamile tõstes jälgige, et lukustatavad rattad on grilli esiosas ning et alumine siiber jääb jalgade keskele. 

Sulgege kamado kuppel ning paigaldage ülemine siiber. Paigaldage käepide kaane külge (hinge vastasküljel – korpuse esiküljel). 

Asetage kamado sisse tulease (kas mitmeosaline tulease või tulease ja tulerõngas). 

Asetage söekorv tuleaseme sisse.

Asetage mitmetasandiline küpsetussüsteem LUX tuleaseme peale.

Asetage kuumuse hajutajad ja grillrestid LUX küpsetussüsteemi.

Manuals