Shopping Cart

No products in the cart.

Manuals

Languages

Download the manual in Swedish
Download the manual in Finnish

Eesti keeles

Palun säilitada kasutusjuhend.
Tähelepanu – ettevaatlikult eemalda ahju ümbritsevad pakendid, aga jäta kasutusjuhend alles. Palun jälgi kõiki ohutusnõudeid, mis on kirjas kasutusjuhendis. Palun loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilita see tulevikuks.

Hoiatused!

• See Kamado on mõeldud ainult välitingimustes kasutamiseks. ÄRGE kasutage siseruumides ega rõdul, paadis või muus suletud ruumis.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad kamadost alati ohutus kauguses, kui grill on kuum.
• Ärge kunagi jätke põlevat tuld järelevalveta.
• Tuleoht – kasutamise ajal võivad eralduda kuumad söed.
• ETTEVAATUST – ÄRGE kasutage süütamiseks bensiini, lakibensiinit, süütevedelikku, alkoholi ega muid kemikaale. Seda tüüpi vedelikud imbuvad keraamilisse korpusesse ja jätavad kamados valmistatud toidule maitse ning võivad olla ohtlikud tervisele. Kasutage grilli süütamiseks ainult toiduvalmistamiseks mõeldud süüteallikaid.
• Kamados on soovitatav kasutada grillsütt. Grillsüsi põleb kauem ja toodab vähem tuhka – liigne tuhk piirab õhuvoolu. Ärge kasutage küttebriketti, põlevkivi ega kivisütt.
• TÄHTIS: kaane avamisel kõrgel temperatuuril on oluline tõsta kaant vaid veidi, et õhk saaks siseneda aeglaselt ja ohutult. Kaane kiire avamise puhul on oht, et leek tõuseb grillist äkiliselt üles ning võib vigastusi põhjustada.
• ÄRGE kasutage Kamadot puitterrassil ega muudel kergestisüttivatel pindadel, nagu kuiv rohi, puitlaastud, lehed või dekoratiivne koor.
• Veenduge, et Kamado oleks kõigist tuleohtlikest esemetest vähemalt 3 meetri kaugusel. Kasutage alati grilli vastavalt kõigile kohaldatavatele kohalikele tulekahjueeskirjadele.
• Hoidke tulekustuti Kamado kasutamise ajal kogu aeg käeulatuses.
• Ärge kasutage Kamadot ahju/tuleaseme või mööblina.
• Ärge kunagi liigutage Kamadot, kui see on kasutusel või kuum. Keraamiline korpus muutub toiduvalmistamise ajal kuumaks ja võib kuluda kuni 12h kuni kamado maha jahtub.
• Kuuma keraamika, küpsetuspindade käsitsemisel ja toidu eemaldamisel kasutage alati kuumakindlaid kindaid. 
• Õhutusavad on Kamado kasutamise ajal ja ka pärast grillimist kuumad. Põletuste vältimiseks kandke kuumakindlaid kindaid.
• Enne liigutamist või hoiustamist laske seadmel täielikult jahtuda.
• Ärge kunagi lükake kamadot enda ees – kuna kamado raskuskese on kõrgel, siis piisab vaid väikesest kivist või muust takistusest kamado ratta ees, et see ümber kukuks.
• Kontrollige kamadot alati enne kasutamist kahjustuste osas ning vajadusel vahetage kahjustunud osad välja.
• Kui Kamadot pikemat aega ei kasutata, soovitame eemaldada puidust küljelauad – need võivad vihma, tugeva tuule, niiskuse, otsese päikesevalguse jne poolt kahjustuda.
• Soovitame kasutada spetsiaalset Dreamfire Kamado vihmakatet, et kaitsta Kamadot ilmastiku eest. Tee kindlaks et vihm ei satuks keraamilisse korpusesse alla 5 kraadi Celsiuse järgi. Niiskus võib minna valatud keraamilisse korpusesse ja jäätuda, mis võib tekitada keraamilisse korpusesse mikropragusid. Kui vett satub keraamilisse korpusesse, pühkige see kuiva lapiga ära ja soojendage grilli madalal temperatuuril kuni vesi ära aurustub.
• Ärge kunagi asetage vihmakatet kuumale või soojale grillile!
• Lukustage alati oma Kamado rattad/rattad. Tugev tuul võib teie Kamadot liigutada. See on tõenäolisem vihmakatte kasutamisel isegi, kui rattad on lukus. Ärge hoiustage kamadot terrassi serval või märja ilma puhul libedal terrassil suure tuulega. 
• Ärge kasutage Kamadot kamina või tuleasemena – see võib kahjustada vildist tihendit.
• See Kamado EI ole mõeldud äriliseks kasutamiseks.
• Ärge soojendage Kamadot esimese toiduvalmistamise ajal üle 170–180 kraadi Celsiuse järgi. Lase tulel põleda 30 minutit enne toidu grillile asetamist esimese küpsetamise ajal.
• Ärge kasutage korraga liigselt sütt – liiga intensiivne tuli võib Kamadot kahjustada.
• Kasutage grilli ainult tasasel mittesüttival ja stabiilsel pinnal. Ärge liigutage grilli mööda ebatasast pinda.
• Pärast esmakordset kasutamist kontrollige kõigi kinnitusdetailide tihedust. Metallist vöö, mis ühendab teie kaant põhjaga, laieneb kuumusega ja selle pinge võib väheneda. Soovitatav on kontrollida ja vajadusel vööd pingutada. 
• Kuidas Kamadot kustutada – lõpetage kütuse lisamine ning sulgege kõik ventilatsiooniavad ja kaas, et tuli saaks kustuda loomulikul teel. ÄRGE kasutage söe kustutamiseks vett, kuna see võib esile kutsuda rasvapõlengu või kahjustada kamadot. 

Kokkupanek

Enne Dreamfire Kamado grilli kokkupanemist lugege see juhend läbi.
 
Paigaldage grill pehmele pinnale, et kaitsta seda juhuslike kahjustuste (nt kriimustuste) eest. Hoidke seda juhendit koos grilliga.
Hoiatus! Ärge pingutage mutreid ja polte liiga tugevalt, vastasel juhul võite need murda või keraamilist korpust kahjustada. Nad peaksid olema piisavalt kinni, et need ei tuleks käsitsi lahti, kuid mitte palju rohkem. Kontrollige regulaarselt polte / mutreid grillil (vähemalt 2 korda aastas).
Hoiatus – eemaldage Dreamfire Kamado ümbert ettevaatlikult pakend. Ärge visake kasutusjuhendit minema. Hoidke
Kamado kaas kinni selle kokkupanemise ajal. Eemaldage ja pakkige kõik kamado ja pakendi seest lahti enne kokkupaneku alustamist.
 
1 Jalaraami kokkupanek
Kergeks kokkupanekuks keerake jalaraam tagurpidi. Pange jalaraam kokku, sisestades jalaotstesse kaks metallist risti. Kruvige need kokku, kasutades pakendis kaasasolevaid polte. Soovitame poldid kinni keerata, kui kõik poldid on oma pesas. Kinnitage jalgadele 8 isekleepuvat pehmenduspatja, nagu pildil näidatud. Sisestage rattad läbi jalgade otstes olevate aukude. Kasutage mutreid ja seibe ning pingutage rattapoldid. Lukustatavad rattad peaksid olema kõrvuti ning asetuma grilli esiosas. 
 

Manuals

 
2 Küljeriiuli kinnitused
Keerake lahti keraamilise grilli korpuse põhja metallvöö külgedel olevad mutrid. Asetage riiulikinnitused tihvtide külge. Jälgige et metallist kinnituse avaused on ülesse suunatud. Paigaldage mutrid igale keermestatud tihvtile ja pingutage need kaasasoleva mutrivõtmega. 
 
Manuals
 
3 Tuleaseme kokkupanek (olenevalt mudelist – üheosalise tuleaseme puhul liikuda edasi punkti 4)
 
1. Kinnitage aluspaneel viie tugijala külge kasutades 5 kruvi, nagu on näidatud pildil 1 ja veenduge, et kõik kruvid on täielikult kinni keeratud.
 
Manuals
 
 2. Kinnitage ülemine metallrõngas tugijalgade külge viie kruvi ja mutriga nagu näidatud pildil 2. Jätke need viis mutrit pingutamata. 
 
Manuals
 
3. Sisestage üheksa keraamilist tuleaseme osa metallraami, nagu näidatud 3. pildil.
Manuals
4. Kinnitage pingutuspolt ja mutter ülemise rõnga külge, nagu näidatud 4. pildil ja pingutage. Pingutama peab piisavalt, et tuleaseme kivid oleksid fikseeritud oma kohale, aga ei oleks tugevas pinges. Kui keraamilistel kividel on paisumisruumi, siis väheneb oht nende purunemisele. Pingutage 5 mutrit, mis said paigaldatud 2. sammus.

Manuals

Lõplik kokkupanek

Võtke Dreamfire Kamado korpusest välja kõik osad enne selle jalaraamile tõstmist. Kamado on raske ja vajab tõstmiseks kahte inimest. Kasutage tõstmiseks küljelaua kinnitusi (alternatiivina võib kasutada tagumise hinge alaosa ning alumist siibrit – sellisel juhul veenduge, et kamado on tõstmise ajal tasakaalus) ning tõstke kamado jalaraamile. Jalaraamile tõstes jälgige, et lukustatavad rattad on grilli esiosas ning et alumine siiber jääb jalgade keskele. 

Sulgege kamado kuppel ning paigaldage ülemine siiber. Paigaldage käepide kaane külge (hinge vastasküljel – korpuse esiküljel). 

Asetage kamado sisse tulease (kas mitmeosaline tulease või tulease ja tulerõngas). 

Asetage söekorv tuleaseme sisse.

Asetage mitmetasandiline küpsetussüsteem LUX tuleaseme peale.

Asetage kuumuse hajutajad ja grillrestid LUX küpsetussüsteemi.

Manuals
 
 

Garantiitingimused

Dreamfire Kamado grillile kehtib piiratud garantii, mille tingimused on sätestatud all. Dreamfire garanteerib algsele ostjatele, et Dreamfire toodetud ja tarnitud keraamilisel grillil/suitsuahjul/ahjul, mida eraklient kasutab otstarbekohaselt tavatingimustes ning mida hooldatakse regulaarselt, puuduvad tootmis- ja materjalidefektid. Garantii ei kehti toote kaubanduslikul kasutamisel/äriklientidele.

Garantii hakkab kehtima, kui registreerite oma Kamado grilli veebilehel www.dreamfiregrill.com.

Garantii kehtib Dreamfire Kamado grilli algsele ostjale järgmistel tingimustel.

Piiratud eluaegne garantii kehtib:

·Dreamfire Kamado grilli keraamilisele korpusele.

Kaheaastane garantii kehtib:

·keraamilisele/mitmeosalisele tuleasemele ja deflektorplaatidele.

Üheaastane garantii kehtib:

·kupli termomeetrile;

·tulekindlale tihendile;

·puidust detailidele.

180-päevane garantii kehtib:

·kõigile Dreamfire Kamado ahju metalldetailidele.

Garantii kehtib Dreamfire Kamado grillile, mida kasutatakse vastavalt Kamado kasutusjuhendile ning mis registreeritakse ostust 30 (kolmekümne) päeva jooksul veebilehel www.dreamfiregrill.com. Garantii ei kehti toote tavapärasele kulumisele (nt mõlgid, täkked või kriimud) või Kamado või selle osade välimuse muutustele, kui need ei mõjuta toote toimimist. Garantii ei kata toote väärkasutusest tekkinud vigastusi või kahjustusi, mis on tekkinud toote kasutamisel muul kui selleks ettenähtud otstarbel. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise, remondi, kasutamise, hoolduse või paigaldamise tõttu; loodus- vm õnnetuse tõttu; ahjule volitamata lisaseadmete paigaldamise või ahju modifitseerimise tõttu; transpordi käigus; garantii ei kata ka muid tahtlikult või tahtmatult tekitatud füüsilisi vigastusi. Dreamfire Kamado ahju tuleb hoiustada ja kasutada kasutusjuhendi kohaselt – garantii ei kehti juhul, kui ahi on saanud kahjustusi ülemäärase niiskuse tõttu; kui ahju hoitakse sobimatus keskkonnas või kui ahi on paigutatud süttivale pinnale. Garantii ei hõlma Dreamfire Kamado puidust osadele välitingimustest tekkinud kahjustusi, nagu praod, pleekimine, hallitus jmt. Garantii ei kehti, kui ahjus on kasutatud mistahes vedelikke või sobimatut kütust – sealhulgas süütevedelikku, puhastusaineid, puuhaket, kivisütt vms. Garantii ei kehti, kui tarbija ei teavitanud müüjat Dreamfire Kamado ahjul ilmnenud veast kohe ning jätkas ahju kasutamist.

Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud toote kuritarvitamisest või muul kui ettenähtud otstarbel kasutamisest; puuduliku kasutamise, kokkupanemise, hoolduse või paigaldamise tulemusel; loodus- vm õnnetuse tulemusel; volitamata lisaseadmete paigaldamise või muudatuste tegemise tulemusel või transpordi käigus.

Garantii hakkab kehtima, kui registreerite oma ahju veebilehel www.dreamfiregrill.com. Laadige www.dreamfiregrill.com lehele üles tšeki foto või skaneeritud koopia. Kui koopiat ei õnnestu üles laadida, tuleb originaaltšekk võimalike garantiinõuete tarbeks alles hoida. Garantii kehtib toote ostukuupäevast ja vaid seadme algsele ostjale. Kui kehtiva garantiiperioodi jooksul ilmneb tootmis- või materjalidefekt, mis on tekkinud toote tavapärasel kasutamisel, asendab või parandab Dreamfire meeskond defektse detaili omal äranägemisel enda kulul. Garantii kohaselt vastutab Dreamfire detailide parandustööde või vahetamise eest. Dreamfire ei vastuta tarne-, kohaletoimetamis-, tööjõu- ega pakendamiskulude, ekspordi- või impordimaksude, käibemaksu või muude garantiinõude, hoolduse, parandustööde või tagastamisega seotud maksude eest, välja arvatud juhul, kui Dreamfire on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Pretensiooni esitamisel peab ostja kahju hindamiseks toote defekte pildistama.

Garantii ei kehti, kui Dreamfire Kamado grill on ostetud kolmandalt isikult või volitamata edasimüüjalt. Isegi kui Dreamfire Kamado ostetakse seaduslikult ettevõttelt või veebipoest, mis müüb avamata pakendeid (ent ei ole volitatud edasimüüja), on juriidiliselt tegemist kasutatud toote müügiga, millele käesolev garantii ei kehti. Ametlike edasimüüjate nimekiri on kättesaadav www.dreamfiregrill.com veebilehel. Garantii kehtib vaid toote registreerimisel. Mistahes mõrad või muud kahjustused, mis tuvastatakse keraamilise grilli viimistluses ostu hetkel, tuleb märkida ostutšekile. Garantii ei kehti väikestele välistele kosmeetilistele puudustele, nagu mõrad glasuuris, lõhed, kriimustused, mõlgid, praod või mõrad, mis ei mõjuta ahju tööd ning on täiesti ohutud. Kemikaalid, väetised, kõrge niiskusetase, kloor, murupestitsiidid ja sool võivad kahjustada ahju metallist ja puidust detaile ja kattematerjale. Dreamfire annab endast parima, et kasutada tavapäraseks välitingimustes kasutamiseks sobivaid materjale, ent kriimustused, erinevad ained või keskkonnatingimused võivad mõjutada Kamado grilli metalldetaile. Seetõttu ei kehti ahju metall-, malm- ja roostevabast terasest osadele kohaldatav garantii oksüdeerumise, pleekimise, rooste ja muude defektide korral. Kupli termomeetri klaasi alla võib sõltuvalt keskkonna õhuniiskusest ja niiskusetasemest koguneda vähest udu või niiskust; kui see ei mõjuta näidu lugemist, peetakse seda normaalseks. Garantiid ei saa edasimüügil kaasa ega üle anda.

Käesolev garantii ei kata ning Dreamfire vastutus ei hõlma kahju, mille on põhjustanud viivitus, tegevuse peatamine või ebamugavused või mistahes juhuslik, tahtlik ja/või tahtmatu tegevus. Ostja ainuõigus garantii rikkumise osas piirneb toote või selle osade remondi või väljavahetamisega käesolevas garantiis toodud korras.

Dreamfire ei vastuta Dreamfire Kamado grilli garantiilise puuduse ega viivituse eest, mis tuleneb sündmusest või asjaoludest, mille üle puudub Dreamfirel kontroll, muu hulgas vääramatu jõud, sõda, valitsuse seatud piirangud või tõkendid, streik, tulekahju, üleujutus, transpordiga seotud viivitused või tarneraskused.

Lisaks käesolevale garantiile rakenduvad teile kõik tarbijakaitseseadustes ja määrustes sätesatud õigused ja õiguskaitsevahendid. Käesolev garantii ei mõjuta õigusi, mis tulenevad teie elukohariigi seadusjärgsetest garantiid reguleerivatest määrustest.

GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB KÕIKI TEISI KIRJALIKKE VÕI SUULISI, OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID, MUU HULGAS MÜÜGIKÕLBLIKKUSE NING SEADME KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS SOBIVUSE GARANTII. KÕIGI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS, SEALHULGAS KAUDSE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI SEADME KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS SOBIVUSE GARANTII, PIIRDUB KONKREETSE KOMPONENDI GARANTIIPERIOODI PIKKUSEGA.

PIIRATUD GARANTII VÕI MISTAHES MUU KAUDSE GARANTII RIKKUMISEL ON OSTJAL ÕIGUS GARANTIITINGIMUSTES TOODUD PIIRANGUTE KOHASELT VAID KOMPONENTIDE ASENDAMISELE. DREAMFIRE EI VASTUTA MISTAHES ERIOLUKORDADEST TEKKINUD, TEISEJÄRGULISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST.

GARANTIITEENUSE KASUTAMINE

Garantiiteenuse kasutamiseks võtke palun ühendust kohaliku edasimüüjaga. Rahvusvahelise garantiiteenuse kasutamiseks võtke ühendust selle riigi edasimüüjaga, kust toote ostsite. Enne edasimüüjaga kontakteerumist veenduge, et teil on käepärast järgmine teave:

 • mudeli nimetus
 • värv
 • algse ostja ostu kinnitav dokument
 • ostukuupäev
 • mudeli lühikirjeldus

Teie rahulolu on meile oluline. Kui probleemile ei leita lahendust, võtke ühendust Dreamfire ametliku edasimüüjaga. 

Suomen kielellä

VAROITUS!

 • Kamado-grilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. ÄLÄ käytä sitä sisätiloissa tai parvekkeella, veneessä tai muussa suljetussa tilassa.
 • Älä päästä lapsia tai lemmikkejä grillin läheisyyteen, kun se on käytössä.
 • Älä koskaan jätä toimivaa grilliä ilman valvontaa.
 • Tulipalovaara – Kuumia kipinöitä voi vapautua käytön aikana.
 • HUOMIO – ÄLÄ käytä bensiiniä, sytytysnestettä, alkoholia tms. aineita grillin sytyttämiseen. Sytytysneste imeytyy grillin keraamiseen sisäpintaan, sen sisältämät kemikaalit pilaavat valmistettavien ruokien maun. Käytä grillin sytyttämiseen vain sytytyspaloja.
 • Grillissä on suositeltavaa käyttää puuhiilipaloja. Ne palavat pidempään ja tuottavat vähemmän tuhkaa, joka voi rajoittaa ilmavirtaa. Älä käytä grillissä brikettejä, öljyliusketta tai kivihiiltä.
 • TÄRKEÄÄ: Kun avaat kuuman grillin kannen, niin avaa se ensin vain hieman. Tällä tavoin ilma pääsee grilliin hiljaisesti ja turvallisesti, välttäen kuuman höyryn ja liekkien äkillisten purkautumisen, mikä voi aiheuttaa vammoja.
 • Älä käytä grilliä terassilla tai muilla herkästi syttyvillä pinnoilla, esimerkiksi kuiva ruoho, lastut, lehdet tai kuorikate tms.
 • Varmista, että grilli on vähintään 3 metrin etäisyydellä syttyvistä materiaaleista. Käytä grilliä aina kaikkien sovellettavien paikallisten palomääräysten mukaisesti.
 • Pidä palosammutin lähettyvillä, kun käytät Kamado-grilliä.
 • Älä käytä grilliä huonekaluna tai lämmityslaitteena.
 • Älä siirrä grilliä käytön aikana tai sen ollessa kuuma. Keraaminen runko kuumenee käytön aikana, ja sen jäähtyminen voi kestää jopa useita tunteja.
 • Käytä aina lämmönkestäviä grillauskäsineitä, kun kätesi joutuvat kosketuksiin kuumien keraamisten ja paistinpintojen kanssa ja kun poistat ruokaa grillistä.
 • Ilma-aukot ovat kuumia grillin käytön aikana ja myös sen jälkeen. Käytä lämmönkestäviä grillauskäsineitä palovammojen välttämiseksi.
 • Anna grillin jäähtyä kokonaan ennen sen siirtämistä tai varastointia.
 • Älä koskaan siirrä grilliä työntämällä sitä maata pitkin.
 • Tarkista aina grillin ja sen osien kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä sekä vaihda osat tarvittaessa.
 • Kun grilli ei ole käytössä, puiset sivutasot tulisi irrottaa ja laittaa suojaan, koska ne voivat vaurioitua sääolosuhteiden (tuuli, sade, aurinko, pakkanen jne.) vaikutuksesta.
 • Suosittelemme käyttämään erityistä Dreamfire Kamado -suojapeitettä, joka suojaa grilliä säältä. Varmista, ettei sade pääse grillin sisään alle 5 asteen lämpötilassa. Grillin huokoiseen sisäosaan joutunut vesi voi jäätyä pakkasessa, mikä voi aiheuttaa mikrosäröjä. Kun vesi on päässyt grillin sisään, kuivaa se liinalla tai paperilla ja lämmitä grilliä alhaisella lämmöllä.
 • Älä koskaan peitä kuumaa tai lämmintä grilliä!
 • Lukitse aina grillin pyörät. Voimakkaat tuulet voivat siirtää grilliä. Tämä on todennäköisempää, kun käytetään suojapeitettä.
 • Grillissä ei saa tehdä nuotiota, koska korkea liekki voi vahingoittaa huopatiivistettä.
 • Grilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
 • Ensimmäisen kerran lämmitä grilliä vain 170–180 asteeseen (C). Anna tulen palaa 30 minuuttia, ennen kuin laitat ruokaa grilliin ensimmäisen grillauksen aikana.
 • Älä laita liian paljon polttoainetta grilliin – jos tuli on liian voimakas, se voi vahingoittaa grilliä.
 • Käytä grilliä vain tasaisella, palamattomalla ja vakaalla alustalla. Älä siirrä grilliä epätasaisilla pinnoilla.
 • Ensimmäisen käyttökerran jälkeen tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys. Kannen ja pohjan yhdistävä metallinauha laajenee kuumuuden vaikutuksesta, ja se voi irrota. On suositeltavaa tarkistaa ja tarvittaessa kiristää nauha jakoavaimella.
 • Kamado-grillin sammuttaminen – lopeta polttoaineen lisääminen ja sulje kaikki ilma-aukot ja kansi, jotta tuli sammuu luonnollisesti. Älä koskaan käytä vettä puuhiilen sammuttamiseen. Se voi johtaa rasvapaloon tai grillin vaurioitumiseen.

Kokoaminen

Lue tämä käyttöohje ennen Dreamfire Kamado -grillin kokoamista.

Kokoa grilli pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuunnu tai vaurioidu vahingossa. Säilytä tämä käyttöohje grillin mukana.

Varoitus! Älä kiristä muttereita ja pultteja liian tiukalle, sillä ne voivat rikkoutua tai keraaminen runko voi vaurioitua. Niiden on oltava niin tiukalla, etteivät ne löysty käsin, mutta ei paljon tiukemmalla. Tarkista grillin pultit säännöllisesti (suosittelemme vähintään kahdesti vuodessa).

Varoitus – poista Dreamfire Kamadon ympärillä oleva pakkausmateriaali huolellisesti. Älä heitä käyttöohjetta pois. Pidä grillin kansi suljettuna, kun kokoat sitä. Poista kaikki esineet Kamadon sisältä ennen kokoonpanon aloittamista.

Jalustan kokoonpano

Käännä jalusta ylösalaisin asennuksen helpottamiseksi. Kokoa jalusta asettamalla kaksi yhdyskappaletta jalkojen päihin. Kiinnitä ne pakkaukseen sisältyvillä ruuveilla. Suosittelemme, että jätät kaikki ruuvit löysäksi kokoamisen ajaksi ja kiristät vasta, kun kaikki ruuvit ovat paikoillaan. Kiinnitä kahdeksan itseliimautuvaa tyynyä jalkoihin kuvan osoittamalla tavalla. Aseta pyörät jalkojen päissä olevien reikien läpi. Käytä muttereita ja aluslevyjä ja kiristä pyöränpultit. Lukittavien pyörien on oltava vierekkäin.

Hyllyjen kiinnittäminen

Poista mutterit Kamadon metallivanteesta ja aseta metalliset hyllynkannakkeet sivuilla oleviin pultteihin. Varmista, että kiinnikkeissä olevat aukot jäävät ylöspäin. Kiristä mutterit. 

Kokoaminen

Sisuksen kokoaminen (mallista riippuen)

 1. Kiinnitä pohjapaneeli viiteen tukijalkaan viidellä ruuvilla kuvan 1 mukaisesti, ja varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty kokonaan.
 1. Kiinnitä ylempi metallivanne viiden tukijalan yläosaan ruuvilla ja mutterilla kuvan 2 mukaisesti. (Jätä nämä mutterit löysälle).
 1. Aseta yhdeksän tiiltä metallirunkoon kuvan 3 mukaisesti.
 1. Kiinnitä ruuvi ja mutteri ylempään vanteeseen kuvan 4 mukaisesti ja kiristä se. Kiristä kaikki loput viisi tukijalkojen mutteria.

Grillin kokoonpano

Ennen kuin nostat grillin jalustan päälle, poista sisältä kaikki esineet. Kamado-grilli on painava, joten sen nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkeä. Nosta Kamado hyllynkannakkeiden avulla ja aseta se jalustaan siten, että etupuolen ilma-aukko on lukittavilla pyörillä varustettujen jalkojen välissä. Sulje kansi ja paina yläpelti ilma-aukon päälle. Kiinnitä kannen kädensija asettamalla kädensijan kiinnike saranaa vastapäätä olevien tappien päälle. Kierrä mutteri kiinni ja kiristä.

Grillin loppukokoonpano

Aseta moniosainen (tai keraaminen) sisus grillin sisään. Jos mallissasi on keraaminen sisus ja keraaminen tulirengas, aseta tulirengas tulipesän päälle.

Aseta tuhkakori tulipesään.

Aseta monitasoinen LUX-grillausjärjestelmä tulipesän päälle. Aseta lämmönohjaimet ja grilliritilät LUX-grillausjärjestelmään.

TAKUUEHDOT

Dreamfire Kamado -grillauslaitteille myönnetään rajoitettu takuu. Alla esitettyjen ehtojen mukaisesti Dreamfire takaa tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että Dreamfiren valmistamissa tai toimittamissa keraamisissa grilleissä/savustimissa/uuneissa, joita käytetään tarkoituksenmukaisesti normaaleissa olosuhteissa, ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske kaupallisia käyttäjiä/asiakkaita.

Rekisteröi grillisi osoitteessa www.dreamfiregrill.com, jotta takuu tulee voimaan. Dreamfire Kamado -laitteen alkuperäiselle ostajalle annetaan takuu seuraavin määräajoin:

Rajoitettu elinikäinen takuu

 • Dreamfire Kamado -laitteiden keraamiselle rungolle Kahden vuoden takuu
 • Keraamiselle/moniosaiselle sisukselle ja lämmönohjaimille
  Yhden vuoden takuu:
 • Kannen lämpömittaria varten
 • Palamattomalle tiivisteelle
 • Puuosille
  180 päivän takuu:
 • Kaikille Dreamfire Kamado -grillissä käytettäville metalliosille

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että Dreamfire Kamado -laitetta käytetään mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti ja laite rekisteröidään osoitteessa www.dreamfiregrill.com 30 päivän kuluessa ostopäivästä. Takuu ei kata tuotteen normaalista kulumisesta aiheutuneita vahinkoja (esim. lovia, naarmuja ym.) eikä muutoksia Kamado-grillin tai sen osien ulkonäössä, jotka eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn. Takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Takuu ei kata tuotteen epäasianmukaisesta varastoinnista, korjaamisesta, käytöstä, huollosta tai kokoonpanosta aiheutuneita vaurioita; luonnonvoimien tai tapaturmien aiheuttamia vahinkoja; luvattomien lisätarvikkeiden asentamisesta tai laitteen luvattomasta muuttamisesta johtuvia vahinkoja, kuljetusvaurioita eikä muita tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettuja vaurioita. Dreamfire Kamado -grillin varastoinnissa ja käytössä on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita – takuu raukeaa, mikäli laite on vaurioitunut liiallisen kosteuden takia, varastoitu sopimattomaan ympäristöön tai sijoitettu palavalle alustalle. Dreamfire Kamadon puuosille annettu takuu ei kata ulko-olosuhteiden aiheuttamia vaurioita, kuten halkeaminen, haalistuminen jne. Takuu raukeaa, mikäli uunissa on käytetty mitä tahansa nestemäisiä aineita tai sopimattomia polttoaineita – mukaan lukien sytytysnesteet, puhdistusaineet, halot, kivihiili jne. Takuuta ei sovelleta, jos kuluttaja ei ole välittömästi ilmoittanut myyjälle Dreamfire Kamado -laitteen vioista sekä on jatkanut viallisen laitteen käyttöä.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, vahinkoja, jotka johtuvat puutteellisesta käytöstä, kokoonpanosta, huollosta tai asennuksesta, vahinkoja, jotka johtuvat onnettomuuksista tai luonnonkatastrofeista, vahinkoja, jotka johtuvat luvattomista lisäyksistä tai muutoksista, tai vahinkoja kuljetuksen aikana.

Rekisteröi grillisi osoitteessa www.dreamfiregrill.com, jotta takuu tulee voimaan. Lähetä kuva tai skannattu kopio kuitistasi osoitteessa www.dreamfiregrill.com. Jos et voi ladata kopiota kuitista, sinun on säilytettävä fyysinen kuitti takuuvaatimuksia varten. Takuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Takuu annetaan vain laitteen alkuperäiselle ostajalle. Jos materiaali- tai valmistusvirhe havaitaan voimassa olevan takuun aikana ja on syntynyt tuotteen normaalissa käytössä, Dreamfire korvaa tai korjaa viallisen komponentin oman harkintansa mukaan omalla kustannuksellaan. Takuuehtojen mukaisesti Dreamfire ottaa vastuun osien korjaamisesta tai vaihtamisesta. Takuu ei kata työvoimakustannuksia eikä muita korjaus-, palvelu- tai laitteen käyttöön liittyviä kustannuksia. Takuun piiriin kuuluvien osien toimituskuluista vastaa Dreamfire. Takuuilmoitusta tehdessään ostajan on valokuvattava tuotteen puutteet vaurioiden arvioimiseksi.

Takuu ei ole voimassa, jos Dreamfire Kamado -laite on ostettu kolmannelta osapuolelta tai valtuuttamattomalta jälleenmyyjältä. Vaikka Dreamfire Kamado -laite ostettaisiinkin asianmukaiselta yritykseltä tai verkkokauppiaalta, joka myy avaamattomia laatikoita (mutta ei ole valtuutettu jälleenmyyjä), he myyvät määritelmän mukaan käytettyä tuotetta, jota tämä takuu ei kata.

Tarkista aina virallisten jälleenmyyjien luettelo osoitteesta www.dreamfiregrill.com. Takuu on voimassa vain rekisteröidyille tuotteille. Mahdolliset oston aikana havaitut keraamisten osien säröt tm. pintavauriot on merkittävä ostokuittiin. Takuu ei koske pieniä kosmeettisia vikoja lasituksessa kuten naarmuja, kolhuja, halkeamia tai säröjä, jotka eivät vaikuta laitteen toimintaan ja ovat täysin vaarattomia. Kemikaalit, lannoitteet, korkea ilmankosteus, kloori, torjunta-aineet ja suola voivat vahingoittaa uunin metallipintoja, puuosia ja pinnoitteita. Dreamfire pyrkii kaikin tavoin käyttämään materiaaleja, jotka soveltuvat normaaliin ulkokäyttöön, mutta grillin metalliosat voivat kuitenkin kärsiä naarmuista, erilaisista aineista tai muista olosuhteista. Siksi uunin metalli-, valurauta- ja ruostumattomien teräsosien takuu ei koske hapettumista, haalistumista, ruostumista ja muita vikoja. Kannen lämpömittarin sisällä voi esiintyä hieman huurtumista tai kosteutta, joka riippuu ympäristön kosteudesta ja on normaalia, jos se ei vaikuta lukemiin. Tämä takuu ei ole siirrettävissä kolmannelle (kuten käytetyn tuotteen ostajalle).

Tämä takuu ei kata eikä Dreamfire ole vastuussa vahingosta, joka johtuu toiminnan viivästymisestä, keskeytymisestä tai epämukavuuksista, eikä satunnaisesta, tahallisesta ja/tai tuottamuksellisesta toiminnasta johtuvista vahingoista.

Takuunantajan vastuu tämän tuotteen tai sen osien korjaamisesta tai vaihtamisesta on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti.

Dreamfire ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai laiminlyönneistä Dreamfire Kamadon takuun mukaisessa suorituksessa, jotka johtuvat mistä tahansa tapahtumasta tai olosuhteesta, joka ei ole Dreamfirestä riippuvainen, mukaan lukien rajoituksetta luonnonkatastrofit, sota, hallituksen rajoitukset, lakot, tulipalot, tulvat, kuljetusviiveet tai materiaalien tarjonnan väheneminen.

Takuu annetaan kaikkien muiden oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi, jotka annetaan kuluttajansuojalakien ja -asetusten nojalla. Tämä takuu ei vaikuta millään tavoin asuinmaasi lakisääteisten takuusäännösten mukaisiin oikeuksiisi.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA MUUT KIRJALLISET TAI SUULLISET, SUORAT TAI VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN MYYNTIKELPOISUUDEN TAKUU TAI SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN. VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSAOLO, MUKAAN LUKIEN KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON SELVÄSTI RAJOITETTU KOHTEENA OLEVAN OSAN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN.

JOS RAJOITETTUA TAI MITÄ TAHANSA MUUTA VÄLILLISTÄ TAKUUTA RIKOTAAN, OSTAJALLA ON TAKUUEHDOISSA ILMOITETTUJEN RAJOITUSTEN MUKAISESTI OIKEUS VAIN OSIEN KORVAAMISEEN. DREAMFIRE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERIKOISTILANTEESTA JOHTUVASTA, TOISSIJAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA.

TAKUUPALVELUN SAATAVUUS

Takuupalvelun saamiseksi käänny paikallisen jälleenmyyjän puoleen. Kansainvälisen takuupalvelun saamiseksi ota yhteys sen maan jälleenmyyjään, josta tuote ostettiin. Takuupalvelua haettaessa jälleenmyyjälle on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • Mallin nimi
 • Väri
 • Alkuperäisen ostajan ostotodistus
 • Ostopäivämäärä
 • Lyhyt kuvaus ongelmasta

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää. Jos ongelma ei ratkea toivomallasi tavalla, ota yhteys Dreamfiren valtuutettuun maahantuojaan.

 

På svenska

VARNINGAR!

 • Denna kamado är endast avsedd för utomhusbruk. ANVÄND INTE inomhus eller på en balkong, båt eller något annat stängt utrymme.
 • Håll alltid barn och husdjur på säkert avstånd från kamadon när grillen är varm.
 • Lämna aldrig en brinnande eld obevakad.
 • Brandrisk – glöden kan avge stark värmestrålning under användning.
 • VARNING – ANVÄND INTE bensin, lacknafta, tändvätska, alkohol eller andra liknande kemikalier för att tända eller tända om i grillen. Dessa typer av vätskor absorberas i den keramiska innerväggen och ger en smak till maten du lagar på din Dreamfire kamado. Använd eldstartare avsedda för matlagning för att tända i din grill.
 • Det rekommenderas starkt att du använder träkolsbitar din kamado. De brinner längre och ger mindre aska som kan hindra luftflödet. Använd inte briketter, oljeskiffer eller kol.
 • VIKTIGT: När du öppnar grillens lock vid hög temperatur, öppna det bara delvis i början så att luften kommer in sakta och säkert för att undvika baksug och att elden blossar upp vilket kan orsaka personskador.
 • Använd aldrig kamadon på en terrass eller annat lättantändligt underlag som torrt gräs, träspån, löv eller dekorativ barkflis.
 • Se till att kamadon är placerad minst 3 meter från alla brandfarliga föremål. Använd alltid grillen i enlighet med alla tillämpliga lokala eldningsregler.
 • Håll en brandsläckare tillgänglig hela tiden när du använder denna kamado.
 • Använd inte kamadon som eldstad eller möbel.
 • Flytta aldrig kamadon när den används eller är varm. Den keramiska grillen blir varm under matlagningen och det kan ta upp till flera timmar för den att svalna efter användning.
 • Använd alltid värmebeständiga handskar när du hanterar varm keramik, matlagningsytor och när du tar bort mat från din kamado.
 • Luftventilerna är varma när kamadon används och även efter grillning. Använd värmebeständiga handskar för att förhindra brännskador.
 • Låt enheten svalna helt innan den flyttas eller förvaras.
 • Skjut aldrig din kamado framför dig när du flyttar den.
 • Kontrollera alltid enheten före användning för slitage och skador och byt ut vid behov.
 • När du inte använder kamadon under en längre tid föreslår vi att du tar bort sidohyllorna av trä – de kan skadas av regn, stark vind, fukt, direkt solljus etc.
 • Vi föreslår att du använder ett speciellt Dreamfire kamado regnskydd för att skydda kamadon från elementen. Se till att regn med temperaturer under 5 grader Celsius inte kommer in i den keramiska grillen. Fukten kan gå in i den porösa keramiken och frysa till is som kan skapa mikrosprickor i den keramiska grillen. När vatten kommer in i den keramiska grillen, torka bort det med en torr trasa och värm upp grillen på låg temperatur för att torka den.
 • Placera aldrig regnskydd på en grill som är varm eller het!
 • Lås alltid din kamados hjul. Starka vindar kan flytta din kamado. Detta är mer sannolikt när ett regnskydd används.
 • Använd inte kamadon som eldstad – det kan skada filtpackningen.
 • Denna kamado är INTE för kommersiellt bruk.
 • När du grillar för första gången, värm inte upp kamadon över 170–180 grader Celsius. Låt elden brinna i kamadon i 30 minuter innan du lägger mat på grillen när du grillar första gången.
 • Överbelasta inte grillen med bränsle – om elden är alltför intensiv kan det skada kamadon.
 • Använd din grill bara på ett jämnt, icke brännbart, stabilt underlag. Flytta inte grillen över ojämna ytor.
 • Efter första användningen inspektera alla fästelement för täthet. Metallbandet som ansluter locket till basen kommer att expandera av värmen och det kan lossna. Det rekommenderas att du kontrollerar och vid behov drar åt bandet med en skiftnyckel.
 • Hur du släcker din kamado – sluta lägga på bränsle och stäng alla ventiler och locket så att elden slocknar naturligt. ANVÄND INTE vatten för att släcka kol eftersom det kan bli en fettbrand och/eller skada kamadon.

Montering

Läs igenom denna manual innan du monterar din nya Dreamfire kamado grill.

Montera grillen på en mjuk yta för att skydda den från oavsiktliga skador som repor. Förvara denna bruksanvisning med grillen.

Varning! Dra inte åt muttrar och bultar för hårt, annars kan du bryta dem eller skada keramikgrillen. De bör sitta tillräckligt hårt för att inte lossna för hand men inte mycket hårdare. Kontrollera regelbundet skruvarna på grillen (vi rekommenderar minst 2 gånger om året).

Varning – ta försiktigt bort förpackningen runt din Dreamfire kamado. Släng inte bruksanvisningen. Håll locket på din kamado stängt medan du sätter ihop den. Ta bort och packa upp allt som ligger i din kamado innan du börjar montera.

 

1 Montering av benen

Vänd benen upp och ned för lättare montering. Montera benen genom att sätta in de två x-plattorna i benens ändar. Skruva ihop dem med hjälp av skruvarna som medföljer paketet. För att underlätta monteringen rekommenderar vi att du drar åt skruvarna först när alla skruvar sitter i. Fäst 8 självhäftande dynor på benen som bilden visar. Sätt i hjulen i hålen i benens ändar. Använd muttrar och brickor och dra åt hjulbultarna. De låsbara hjulen ska sitta bredvid varandra.

2 Hyllfäste

Lossa muttrarna på sidorna av det nedre metallbandet på den keramiska grillen. Montera hyllkonsolerna på tapparna på sidorna av metallbanden med fästspåren uppåt. Montera muttrar på varje tapp och dra åt dem med den medföljande skiftnyckeln.

 

Montering

 

3 Montering av eldskålen (beroende på modell)

 1. Fäst baspanelen på de fem stödbenen med de 5 skruvarna som visas i bild 1 och se till att alla skruvar är helt åtdragna.

 

 1. Fäst den övre metallringen ovanpå de fem stödbenen med de fem skruvarna och muttrarna som visas i bild 2. (lämna de fem muttrarna lösa)

 

 1. Sätt in de nio tegelstenarna i metallramen som visas i bild 3.
 2. Fäst skruven och muttern på den övre ringen som visas på 4: e bilden och dra åt dem. Dra åt alla återstående 5 muttrar på de fem stödbenen.

4 montering av grillen

Ta ut alla delar ur din Dreamfire kamado keramiska grill innan du lyfter den. Grillen är tung och det krävs 2 personer för att lyfta upp den på benen. Använd hyllfästena som lyfthandtag, lyft grillen och sätt den på benen så att den främre bottenventilen är mellan benen med låsbara hjul. Stäng locket och montera den övre ventilen. Fäst handtaget genom att placera handtagsfästet på tapparna mittemot gångjärnet. Skruva på muttern och dra åt.

 1. Slutmontering av grillen

Placera eldskålen i flera delar (eller keramisk) inuti kamadon. Om modellen har en keramisk eldskål och en keramisk eldring, placera sedan eldringen ovanpå eldskålen.

Placera askskålen inuti eldskålen.

Sätt i matlagningssystemet LUX med flera plan ovanpå eldskålen. Placera värmeavvisare och grillgaller i matlagningssystemet LUX.

 

GARANTIVILLKOR

Dreamfire kamado-grillen har en begränsad garanti. I enlighet med nedan angivna villkor och bestämmelser ger Dreamfire den ursprungliga köparen garanti mot tillverknings- och materialfel på keramiska grillar tillverkade eller levererade av Dreamfire som konsumenten använder ändamålsenligt i normala hemförhållanden och underhålls regelbundet. Denna garanti gäller inte kommersiella användare/köpare.

Du måste registrera din kamado på www.dreamfiregrill.com för att garantin ska börja gälla.  Garantin lämnas till den ursprungliga köparen av Dreamfire kamado-grillen på följande villkor:

Begränsad livstidsgaranti

 • För den keramiska grillen på Dreamfire kamado 2 års garanti
 • För keramisk/flerdelad eldskål och värmeavvisare 1 års garanti:
 • För termometern på locket
 • För den brandsäkra packningen
 • För trädelar 180 dagars garanti:
 • För alla metalldelar som används i Dreamfire kamado-grillen

Garantin gäller under förutsättning att Dreamfire kamado-grillen har använts i enlighet med den bruksanvisning som medföljer kamadon och att grillen har registrerats på webbplatsen www.dreamfiregrill.com inom 30 (trettio) dagar efter köpet av produkten. Garantin täcker inte skador till följd av normalt slitage vid användning (t ex hack eller repor) eller förändringar i kamado-grillens eller dess komponenters utseende som inte påverkar deras funktion. Garantin täcker inte skador till följd av felaktig användning av produkten, dvs användning för andra ändamål än det avsedda. Garantin täcker inte skador till följd av felaktig förvaring, reparation, användning, underhåll eller montering av produkten, skador på grund av naturföreteelser eller olycka, skador till följd av montering av ej godkända tillbehör eller modifiering av grillen, transportskador eller andra avsiktliga eller oavsiktliga fysiska skador. Dreamfire kamado-grillen bör förvaras och användas i enlighet med bruksanvisningen – garantin gäller inte om grillen har skadats till följd av för hög fuktnivå, förvaring i en olämplig miljö eller placering på ett antändligt underlag. Garantin på Dreamfire kamados träkomponenter omfattar inte skador till följd av utomhusförhållanden såsom sprickor, blekning osv. Garantin gäller inte om någon vätska eller olämpligt bränsle har använts i grillen – inklusive tändvätska, rengöringsmedel, vedträn, stenkol osv. Garantin gäller inte om konsumenten underlåter att omedelbart reklamera felet till säljaren av Dreamfire kamado-grillen och fortsätter att använda grillen.

Denna garanti gäller inte skador orsakade av missbruk eller användning av produkten för andra ändamål än det som den är avsedd för, skador orsakade av brist på korrekt användning, montering, underhåll eller montering, skador orsakade av olyckor eller naturkatastrofer, skador orsakade av ej godkända tillbehör eller modifieringar eller skador under transport.

För att garantin ska börja gälla måste du registrera din grill på webbplatsen www.dreamfiregrill.com. Ladda upp en bild eller en skannad kopia av ditt kvitto på www.dreamfiregrill.com. Om du inte kan ladda upp en kopia av ditt kvitto måste du behålla det fysiska kvittot för garantianspråk. Garantin gäller från inköpsdatumet för produkten och är begränsad till den ursprungliga köparen av kamado-grillen. Om en defekt i material eller utförande upptäcks under den tillämpliga garantiperioden och beror på normal användning av produkten, kommer Dreamfire-teamet, efter eget gottfinnande, att byta ut eller reparera den defekta komponenten på egen bekostnad. Enligt denna garanti åtar Dreamfire sig ansvaret för reparation eller byte av delar. Dreamfire ansvarar inte för frakt, leveransavgifter, arbetskraft, förpackningskostnader, export-/importtullar, moms eller eventuella skatter som härrör från garantianspråk, service, reparation eller retur, såvida inte Dreamfire skriftligen godkänner detta. Vid reklamation måste köparen ta foton på defekterna för bedömning av skadan.

 

 

Garantin gäller inte om Dreamfire kamado-grillen har köpts från en tredje part eller en ej auktoriserad återförsäljare. Även om Dreamfire kamado köps från ett legitimt företag eller online-återförsäljare som säljer oöppnade lådor (men inte är en auktoriserad återförsäljare) så säljer de per definition en begagnad produkt som inte täcks av denna garanti.

Kontrollera alltid listan över officiella återförsäljare på www.dreamfiregrill.com. Garantin gäller endast vid registrering av produkten. Alla sprickor eller andra skador på keramiska grillars ytbeläggning som upptäcks vid köpet måste antecknas på köpkvittot. Garantin gäller inte för små kosmetiska sprickor i glasyren, repor, bucklor och sprickbildning som inte påverkar grillens funktion och är helt ofarliga. Kemikalier, gödselmedel, höga fuktnivåer, klor, ogräsbekämpningsmedel och salt kan skada grillens metall- och trädelar samt ytbeläggningar. Dreamfire gör allt för att använda material som är lämpliga för normalt utomhusbruk, men metalldelarna på din kamado kan skadas av repor, olika ämnen eller andra förhållanden. Garantin för grillens delar av metall, gjutjärn och rostfritt stål gäller därför inte oxidation, blekning, rost och andra defekter. Lätt imma eller fukt kan uppstå inuti termometern i locket och kan vara ett resultat av luftfuktigheten eller fukten i omgivningen och är normalt om det inte påverkar avläsningen. Denna garanti kan inte överföras vid vidareförsäljning.

Denna garanti gäller inte, och Dreamfire ansvarar inte för skador till följd av försening, avstängning eller olägenhet, eller för skador till följd av oförutsedd, avsiktlig och/eller oavsiktlig handling.

Köparens exklusiva rätt enligt denna garanti begränsas till reparation eller byte av produkten eller dess delar i enlighet med dessa garantivillkor.

Enligt garantin ansvarar Dreamfire inte för någon försämring av Dreamfire kamados prestanda som är orsakad av någon händelse eller handling utanför Dreamfires kontroll, inklusive, men inte begränsad till, Guds handlingar, krig, statliga restriktioner eller begränsningar, strejker, brand, översvämningar, transportförseningar eller minskad materialleverans.

Denna garanti ges till dig utöver alla rättigheter och rättsmedel som du får genom konsumentskyddslagar och förordningar. Denna garanti påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter enligt lagstadgade garantibestämmelser i landet där du bor.

GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, DIREKTA ELLER INDIREKTA GARANTIER, DEN OMFATTAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL SÄLJBARHETSGARANTI ELLER GARANTI AV PRODUKTENS LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GILTIGHETSTIDEN FÖR ALLA INDIREKTA GARANTIER, BL.A. INDIREKT SÄLJBARHETSGARANTI ELLER GARANTI AV PRODUKTENS LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ÄR EXPLICIT BEGRÄNSADE TILL GARANTIPERIODEN FÖR DEN AKTUELLA KOMPONENTEN.

VID BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ELLER NÅGON INDIREKT GARANTI HAR KÖPAREN ENDAST RÄTT TILL BYTE AV KOMPONENTER I ENLIGHET MED BEGRÄNSNINGARNA ENLIGT DESSA GARANTIVILLKOR. DREAMFIRE ÅTAR SIG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON SKADA TILL FÖLJD AV NÖDSITUATIONER, FÖLJDSKADA ELLER INDIREKT SKADA.

GARANTINS TILLGÄNGLIGHET

Kontakta din lokala återförsäljare för att utnyttja garantitjänsten. Kontakta återförsäljaren i det land där du köpte produkten för internationell garantitjänst. Innan du gör det, kontrollera att du har följande information till hands:

 • Modellnamn
 • Färg
 • Den ursprungliga köparens köpbevis
 • Inköpsdatum
 • Kort beskrivning av problemet.

Din belåtenhet är viktig för oss. Om problemet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt, kontakta den auktoriserade importören av Dreamfire.